De Familienaam SWAGERS

Hier vond u de genealogie van de familienamen SWAGERS en ZIRKZEE

De naam Swagers heb ik inmiddels terug kunnen vinden tot begin 1600.
Een groot gedeelte komt uit Utrecht, maar er is ook een redelijke grote tak
uit de regio's Amsterdam en Leiden.

De naam Zirkzee  heeft in de loop de jarenal heel wat wijzigingen ondergaan, klik op Zirkzee om alle naamswijzigingen te zien.

Kwartierstaat Allan-Casper Swagers

Onbevestigde links, vermoedens, in bewerking

Voorkomende achternamen in kwartierstaat

Volledig overzicht alle voorkomende achternamen

 

IN MEMORIAM, June 21st 2001

laatste bewerking 10-12-06